Wirja ta'Presepji f'Hal-Balzan

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

9 Comments

Reply Kathycor
11:04 AM on April 15, 2021 
Reply ethesse
1:50 AM on April 10, 2021 
???????????? ???????????? ??? ???????
?????????? ???????? ? ???????? ??????? ????????????, ????? ???? ????? ??????????? ?? ???????? ????????????, ? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ????.
????? ????? - ????????? ????? ????????????? ??????????????, ??? ?? - ???? ?? ????????? ??? ???????? ?????? - ????? ?? ??????? ??????? ?????????? ???????? ????????!
????????-???????? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ????, ? ????? ????????????? ?? ? ?????????? ?????????? ??????. ? ??? ????? ?????????? ????????? ???????, ??? ???????? ??????????? ? ?????????? ?????? ???????????. ?????????? ??????? ????? ????????????? ? ???????????? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ? ?? ?????? ????.
???????? ??????????????? ??? ????? ????????? ? ????????, ??????? ?? ????? ???????????? ?? ??????? ?? ?????????.
?????? ???? ??????????? ?????? ????? ? ???? ?? ???, ?????? ????????? ????? ????????, - ??? ??????? ???? ????????? ??????. ???? ????????????? ????????????? ? ????????????? ?? ???????? ?????? ????, ? ????????????? ?? ??????? ????? ????? ??????? ?????????.

???????????? ???????????? ???
Reply Adrian C Theuma
1:30 AM on January 1, 2015 
Well done Rosalino, keep it up.
Awguri!
Reply Rosalino
12:29 PM on January 15, 2013 
Grazzi lill dawk kollha li gew izuru il-wirja taghna li ghamilna f'Hal-Balzan, kif ukoll grazzi specjali lill esebituri kollha li silfuni dawn il-presepji sbieh u mahduma b'tant dedikazzjoni biex hekk stajna tellajna wirja ohra tul il-festi sbieh tal-Milied 2012.Tislijiet.

Nota sa kemm il web tigi updated tistaw izzur ir-rittratti tal-wirja 2012 fuq facebook billi tidhol fuq " Wirja ta'presepji f'Hal-Balzan" Grazzi.
Reply Claudio Vella
11:52 PM on January 3, 2013 
Very nice website. Waiting anxiously to see 2012's photos.
Reply Anthony Agius
10:10 AM on December 14, 2012 
Well done. Great work I appreciate the time and effort. Keep it up
Reply Anthony Agius
9:26 AM on November 26, 2012 
Proset tad-dedikazzjoni u kura li tiehu f'dan ix-xoghol sabih
Keep it up

Twanny Agius
Reply Alfred Aquilina
3:01 PM on March 23, 2012 
Prosit Rosalino x'faqa' ta Webside ghamilt ,vera sabiha u b'din il-Webside zgur li min sa jzura u jara sa jkomli kkabbar l-imhabba ghall presepju li hu tant ghall-qalbek u ghall qalb il-familja tieghek , Jien nerga nawguralek lilek u il-familja tieghek ghall kull wirja li taghmlu u li naf li taghmluha minn qalbkhom avolja tohdilkom hafna hin, xoghol ,spejjez u hafna sagrificcu u li jiena cert li dan taghmluh ghax vera intom thobbu il-Presepju , God Bless you all and keep it up for next year !!!!!
Reply charlie grech
6:56 AM on December 8, 2011 
prosit hafna tal websajt ghax hija nteressanti .
Reply jeffrey zarb
7:40 AM on November 20, 2011 
Prosit u grazzi dejjem - din is-sena l-garaxx jerga jkollok wirja sabiha u numru kbir ta' partecipanti ! Bhas soltu se nkun hemm u se jkolli presepju gdid u differenti - ghandi fiducja li jinghogob! Awguri!